Lansbrekers, wie zijn dat?

Wie?

Lansbrekers zijn leerkrachten, docenten, ouders, leerplicht- of beleidsambtenaren, RMC-consulenten, onderwijs(zorg)consulenten, (intern) begeleiders, jeugdgezondheidswerkers, assistenten, bestuurders, directeuren, coördinatoren, wethouders, of alle anderen die zich inzetten om kinderen en jeugdigen passend onderwijs te bieden. Dat doen zij voor al die kinderen en jeugdigen waarvoor passend leren, een diploma of een arbeidskwalificatie, niet vanzelfsprekend zijn en voor wie thuiszitten dreigt. Voor Lansbrekers is thuiszitten geen optie.

Hoe?

Lansbrekers omarmen met hart en ziel de lastigste situaties waarin kinderen of jeugdigen zich kunnen bevinden. Met als belangrijkste toetssteen: ‘passend leren en meedoen naar vermogen realiseren voor de betrokken kinderen en jeugdigen’. Zo brengen Lansbrekers passend onderwijs iedere dag een stap dichterbij. Doordat zij de krachten bundelen ontstaat een krachtige, landelijke beweging die een extra impuls geeft aan passend onderwijs.

Beweging

Beweging is waar het in de kern om gaat. Van een lansbreker mag verwacht worden dat ze net zo lang op zoek gaan naar beweging in een situatie totdat ze die gevonden hebben. Beweging is namelijk wat in de lastigste situaties het hardste nodig is. 

Lansbrekers helpen kinderen en jeugdigen, maar ook elkaar. Met lef en durf beweging tot stand brengen in moeilijke situaties kan spannend zijn en weerstand oproepen. Lansbrekers weten dat ze daarin niet alleen staan en bij elkaar terecht kunnen. 

Jij!

We gebruiken op deze website "jij" en "je" als aanspreekvorm. We hebben daar over nagedacht. Lansbrekers moeten elkaar gemakkelijk kunnen vinden en moeten weten dat ze ook voor elkaar klaar staan. Ze richten zich graag op de ander en proberen zich in die ander te verplaatsen. Je verplaatsen in de positie van de ander doe je vanaf hetzelfde niveau. Daar past een informele aanspreekvorm bij.

Lansbrekers: voor kansen van kinderen

Partners

Supporters