Experileren

Vanaf het schooljaar 2016 - 2017 experileren Lansbrekers. Zij voeren kleine of grote experimenten uit en leren wat werkt. Anders gezegd: Lansbrekers doen weloverwogen pogingen om tot oplossingen te komen. Pogingen waarvan niemand vooraf zeker weet of ze de gewenste resultaten opleveren, maar wel dat ze inzicht geven in wat wel en niet werkt. Met leren als gevolg. Werken aan oplossingen voor leerlingen en leren wat werkt, gaan hier hand in hand.

Leren in het kwadraat Uitnodiging om te experileren Experileer-formulieren Wat is experileren? Werkagenda experileren
Leren wat werkt door te werken aan leren