Noordelijke werkconferentie onderwijs-zorg

Tijd: 13.00 uur – 16.30 uur (inloop 12.10)

Thema: onderwijs en zorg, samen effectief in actie voor kinderen/jongeren

Titel: ‘nooit af’   (boekje: ‘Nooit af’, in het onderwijs; wordt gratis ter beschikking gesteld)

Dagvoorzitter: Bart van Kessel

12.10 – 13.00             Inloop met een (eenvoudige) lunch, koffie en thee

13.00 – 13.15             Opening, aanleiding, bedoeling, uitleg programma, intro dagvoorzitter

13.15 – 13.45             De ontwikkelingen op het terrein van onderwijs/zorg: landelijk, regelgeving, overzicht activiteiten etc. (Vincent Fafieanie – NJI)

13.45 – 14.00             Het kind - de jongere centraal: de dagvoorzitter interviewt twee jongeren/- ouders.  De interviews leveren een vijftal centrale vragen op vanuit de jongeren aan alle deelnemers.

14.00 – 14.45             Een drietal korte speeches/inleidingen vanuit een drietal (PO, VO) aanpakken

                                   uit de drie regio’s: problematiek, aanpak, resultaat.

14.45 – 15.00             pauze met koffie/thee

15.00 – 15.10             Een pubquiz met wetenswaardigheden uit de wereld van onderwijs en zorg

15.10 – 15.55             Interactief deel met werkgroepen a.d.h.v. van de vijf vragen van de kinderen/- jongeren en de drie situaties. De dagvoorzitter geeft een specifieke opdracht mee en deelnemers geven in ‘stroken’ concrete aanpakken, oplossingen en antwoorden

15.55 – 16.15             Plenaire presentatie van de resultaten, antwoorden en oplossingen

16.15 – 16.30             De drie inleiders én de twee kinderen/jongeren geven hun reactie op de gevonden oplossingen. De dagvoorzitter sluit af met een preview van een vervolg zoals: bulletin voor alle scholen – vervolgbijeenkomst met zorg/-gemeenten.

  • Voor wie

    vertegenwoordigers van scholen voor SO, VSO, PrO en SBO in Groningen, Drenthe, Fryslan
  • Datum

    20 maart 2019
  • Locatie

    Witterhoofdweg 1 a, 9405 HX, Assen
  • Organisator