Actuele artikelen

Lansbrekers in de regio: Leeuwarden

31 mei 2018
Waar en wat? Op school De Monoliet in Leeuwarden. Met de leden van de Commissie voor de Begeleiding is een tweetal malen gesproken over de mogelijkheden om kinder...

Lansbrekers in de regio: Steunpunt Zorg-Onderwijs Fryslan

31 mei 2018
Waar en wat? Met medewerkers van het steunpunt is gesproken over hun positie, hun inzet op het probleem van thuiszitters, hun relaties in de provincie en een aantal ca...

Lansbrekers in de regio: Veendam

31 mei 2018
Waar en wat? Bijeenkomst onderwijs-zorg-partners in regio Veendam over ontwikkeling van een integraal kind-centrum in Veendam. Wat hebben we gedaan? Met schoolme...

Thuiszitterscongres mét lansbrekers

20 april 2018
Op 28 juni organiseert Logacom een Thuiszitterscongres in het Spant in Bussum. Met in de plenaire sessies Hermien Jacobs, Bart van Kessel, Mark Weghorst en Marc Dull...

Vervolg op de ouderbijeenkomst

30 december 2016
Op 16 september 2016 spraken we in lansbrekersverband met een groep ouders. Dit gesprek, waar verslag van gemaakt is, krijgt een vervolg op 17 februari 2017. Ou...

De krachttoeren van de lansbrekers

11 maart 2016
Vanaf een afstand bekeken, lijken lansbrekers precies hetzelfde als alle andere leerkrachten, docenten, ouders, leerplicht- of beleidsambtenaren, RMC-consulenten, (intern...