Actuele artikelen

Lansbrekers op de eigen site

24 June 2018
Vanaf nu is het mogelijk om een "plug-in" te plaatsen op de eigen website. Op die manier kunnen mensen die jouw website bezoeken direct op zoek naar een lansbre...

Lansbrekers in de regio: Apeldoorn

06 June 2018
Waar en wat? Voor deze regio was dit de 2e regiobijeenkomst, deze keer kwamen wij bijeen in SBO-school De Boemerang in Apeldoorn. Er waren 25 Lansbrekers uit een versc...

Van oud naar nieuw

01 June 2018
Er is een nieuwe site. De kerngroep van de lansbrekers zat niet stil. Er werden regiobijeenkomsten gehouden, het netwerk van lansbrekers werd groter en we werkten aan een...

Lansbrekers in de regio: Zoetermeer

31 May 2018
Het gesprek start rond een moeilijke casus uit Den Haag. Aan de hand daarvan verkennen we wat nodig is om te komen tot een oplossing te komen. Of, in andere woorden,...

Lansbrekers in de regio: Groningen

31 May 2018
Waar en wat? Plm. 20 aanwezigen in het pand van Onderwijsgroep Noord in Groningen. schoolmensen, ondersteuners, leerplichtambtenaren, ambulant begeleiders, ouders, sam...

Lansbrekers in de regio: Leeuwarden

31 May 2018
Waar en wat? Op school De Monoliet in Leeuwarden. Met de leden van de Commissie voor de Begeleiding is een tweetal malen gesproken over de mogelijkheden om kinder...

Lansbrekers in de regio: Steunpunt Zorg-Onderwijs Fryslan

31 May 2018
Waar en wat? Met medewerkers van het steunpunt is gesproken over hun positie, hun inzet op het probleem van thuiszitters, hun relaties in de provincie en een aantal ca...

Lansbrekers in de regio: Veendam

31 May 2018
Waar en wat? Bijeenkomst onderwijs-zorg-partners in regio Veendam over ontwikkeling van een integraal kind-centrum in Veendam. Wat hebben we gedaan? Met schoolme...