Reconstructing the classroom

Op 5 juni jongstleden kwamen 100 Lansbrekers bijeen, met allen het zelfde streven: het reconstrueren van een inclusieve leeromgeving. Het uitgangspunt was de opzet van een ‘standaard’ klaslokaal, met daarin op zijn minst zes leerlingen, twee leraren en één directeur. Wat de vraag was? Hoe kunnen we het klaslokaal transformeren tot een laboratorium, atelier, theater en stadion, tegelijkertijd?

De lansbrekers werden onder leiding van Stichting We Are en 9 jonge ontwerpers uitgedaagd om de problematieken uit het huidige onderwijs- en zorgsysteem te belichamen, terwijl oplossingen gezocht werden in het omarmen van chaos, willekeur en risico’s. Via creatieve ontwerpprocessen werden mogelijke transformaties in de samenstelling van de leer- en werkomgeving onderzocht, waarbij het allemaal draaide om het aannemen van een houding die gefocust is op 'doen' in plaats van denken.

5 juni was een dag die geldt als vliegwiel voor de Lansbrekers; een dag waarop niet alleen een nieuwe leerruimte werd gecreëerd, maar ook de rol van de lansbrekers opnieuw werd uitgevonden.

Fotos mag je hier downloaden

Mark Weghorst

Post van lezers

Er zijn nog geen reacties.