Lansbrekers in de regio: Zoetermeer

Het gesprek start rond een moeilijke casus uit Den Haag. Aan de hand daarvan verkennen we wat nodig is om te komen tot een oplossing te komen. Of, in andere woorden, de casus weer in beweging te brengen.

We inventariseren de volgende insteken:

1. Proberen meer opties naast elkaar te verkennen, in plaats van meteen te focussen op de ogenschijnlijk optimale oplossing. 

Opties vanuit professionals, vanuit ouders, etc. kunnen in kaart worden gebracht. Als vervolgens elke betrokken partij opties wegstreept, die voor die partij niet realistisch zijn, blijft er nog een meest haalbare optie over.

2. Erkenning van alle betrokken partijen: Ze hebben allemaal iets te winnen, of te verliezen.

  • Samen proberen te komen tot een solidaire gemeenschap voor het op dit moment maximaal haalbare. Leerkracht hoeft zich dan niet bedreigd voelen door ‘ouder die op zijn stoel gaat zitten’. 
  • Onderwijs, besef dat je slechts een passant bent in het leven van een kind. 
  • Liefde van ouders voor hun kind kent vele verschijningsvormen. 
  • Vanuit professionals (i.h.b. samenwerkingsverband!) actief de vraag stellen of de ouder(s) betrokken is/zijn en wordt/worden. 
  • Aan ouders vragen: wie gaan we verder uitnodigen?
  • Van een school mag worden verwacht dat die vanaf het kennismakingsgesprek met leerling en ouders bouwt aan de onderlinge verstandhouding.
  • Passend onderwijs kán als mensen samen vanaf dag 0 op ontdekkingstocht gaan. 
  • Ook in een moeilijke situatie met de ouder(s) bespreken hoe deze kan/kunnen bijdragen aan een oplossing. 
  • In het bijzonder een alleenstaande ouder heeft een solidaire gemeenschap om zich heen nodig die haar bekrachtigt. 

3. Away from the problem

Vanuit een thuiszit-situatie is een programma voor de komende twee weken al een hele stap vooruit. 

Als ik nou ja zeg op deze stap, wat doe jij dan? 

Wat is het maximaal haalbare?  

4. Onafhankelijke voorzitter inschakelen, die enkel op zich neemt het proces verder te laten gaan.  

Want elk van de betrokken partijen denkt vanuit zichzelf. 

Als ouder vragen: hoe zit het hier in elkaar? 

Vervolgafspraak:

Kort na de zomer komen de Lansbrekers uit de regio Haaglanden/Rijnmond opnieuw bij elkaar in Zoetermeer. 

Mark Weghorst

Post van lezers

Er zijn nog geen reacties.