Lansbrekers in de regio: Steunpunt Zorg-Onderwijs Fryslan

Waar en wat?

Met medewerkers van het steunpunt is gesproken over hun positie, hun inzet op het probleem van thuiszitters, hun relaties in de provincie en een aantal casuistieken zijn besproken

Wat hebben we gedaan?

Positie en mogelijke inzet van het steunpunt besproken: in welk netwerk, waar zitten de ‘key-spelers’ in de provincie, hoe leg je relaties met samenwerkingsverbanden, gemeenten en welke mogelijkheden zijn er in specifieke casuistieken

Wat leverde het op?

Benadering samenwerkingsverband, oplossing gezocht voor een specifiek probleem rond een onderwijs-zorg-arrangement, key-spelers genoemd in de regio.

Wat kunnen anderen daarvan leren?

Vooral alle partners verkennen en in kaart brengen en zoeken naar essentiële spelers in de regio.

Mark Weghorst

Post van lezers

Er zijn nog geen reacties.