Lansbrekers in de regio: Rotterdam

Het actieve netwerk van Lansbrekers in Zuid Holland trof elkaar in Rotterdam. Tijd om te netwerken, oplossingen uit te wisselen en elkaar te inspireren om te werken aan kansen voor kinderen. 
Lees hieronder het verslag, zie wie erbij waren en sluit je aan om de volgende keer mee te kunnen doen. 

Lansbrekers bijeenkomst regio Zuid Holland

Datum:             17 september 2019
Locatie:            Koers VO Rotterdam

Aanwezigen:

Wanda Glebbeek, HBLinq, NTCN, St. 360graden view, beheerder platform ouders van thuiszitters
Anke Elze de Jonge Rietstap, Ouderplatform ZHZ verbinding onderwijs en zorg
Jules van Driel, BPO, Schoolloopbaancoach vroegtijdig schoolverlater
Mieke de Haan, Leerlingbegeleider/schoolcoach specialisatie gedragsproblematiek
Merlijn Jacobs, Beleidsadviseur PPO, Taskforce Thuiszitters
Renske Lemstra, Intercedent gedragswetenschapper SO Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Nancy Liepert, Educe Horizon 
Vera Vergunst, Intercedent gedragswetenschapper VSO Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Peggy Olthof, Coördinator Koersloket, KoersVO, Taskforce Thuiszitters
Catherine Leeuwis, Beleidsmedewerker, ambitiehouder Passend Onderwijs op School KoersVO
Mandy Goudriaan, Zaakonderzoeker Taskforce Thuiszitters Gemeente Rotterdam
Maaike Dries, Beleidsmedewerker KoersVO
Inge Korfker, Orthopedagoog schoolbestuur en eigen praktijk, voornamelijk bao Gouda 
Sandy van Gageldonk, Specialist school/ouder samenwerking
Marjan Veenstra, Specialist school/ouder samenwerking, Stichting Gedragswerk

De Lansbrekers vormen een netwerk. Mensen nemen deel op persoonlijke titel omdat ze vinden dat thuiszitten geen optie is. Het netwerk vormt een plek om elkaar te ontmoeten en samen te sparren en ‘out-of-the-box’ met elkaar mee te denken over casuïstiek en thematiek rondom thuiszitters.

Een impressie van de punten die ter tafel kwamen:

  • Kijk toch over de grenzen van de wettelijke kaders heen, dan is er toch meer mogelijk dan je denkt. Wet en regelgeving is taal, en meestal niet het echte kader. Daarnaast zoeken naar bereidheid. De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.
  • Ga uit van ieders professionaliteit en betrokkenheid, op welke positie dan ook in het proces rondom thuiszitters en wees daar een voorbeeldin.
  • Vaak stagneren zaken, vanwege de aarzeling bij een betrokken partij. Het is de kunst hier aandacht voor te hebben. Waar gaat deze aarzeling over, wat heeft de betrokken partij nodig?
  • Er bestaan werkgroepen ikv het thuiszitterspact (G4 en G8 sowieso) om ervaringen tussen Gemeenten te delen. Zo bestaan meerdere netwerken. 
  • Publicatie via Bertil Boshuizen, over best practices en maatschappelijk rendement, evt via Catherine Leeuwis opvragen.
  • Regionale maatwerkbijeenkomsten zullen worden georganiseerd door Gedragswerk, wat leeft in de regio en hoe naar volgende stap. Voorbeeld regio Rotterdam: hoe gaan we om met geoorloofd verzuim? Relatie en samenwerkingsgericht ism NJI, SWV en Gemeente.
  • Basis: wat hebben kinderen nodig na uitval/ziekte/verzuim: contact! Competentie, autonomie & relatie. Hoe moet dit georganiseerd worden op school? Is verantwoordelijkheid van de hele school, niet van 1 leerkracht. Contact kan klein zijn, maar het is bepalend voor terugkeer en herstel. 
  • Casus: dakloze jongere ZHZ, gaan wel naar school (MBO leeftijd). Deze leerlingen zijn onvoldoende in beeld. Hoe kunnen we deze jongeren ondersteunen in het organiseren van huisvesting en dagbesteding. In R’dam: Jongerenloket, maar ook Albeda en Zadkine heeft ondersteuningsprogramma voor deze jongeren. 

Volgende bijeenkomst: Wanda Glebbeek gaat een ruimte regelen in Alphen a/d Rijn voor een bijeenkomst in januari 2020. Nancy Liepert denkt en doet met haar mee.

Mark Weghorst

Post van lezers

Er zijn nog geen reacties.