Lansbrekers in de regio: Groningen

Waar en wat?

Plm. 20 aanwezigen in het pand van Onderwijsgroep Noord in Groningen. schoolmensen, ondersteuners, leerplichtambtenaren, ambulant begeleiders, ouders, samenwerkingsverbanden, Taskforce-leden.

Met name uitwisselen van ervaringen, elkaar ideeën geven, casuistiek aan de orde, specifieke aanpakken vanuit specifieke rollen.

Zeer geanimeerd en enthousiasmerende bijeenkomst.

Wat hebben we gedaan?

We hebben het gesprek gevoerd, het gesprek geleid, vragen gesteld en vooral geluisterd naar het enthousiasme van de groep. Ook hebben we geprobeerd hier en daar verbinding aan te brengen tussen partners.

Wat leverde het op?

Vervolg is geweest: taskforce thuiszitters, ontstaan vanuit samenwerkingsverband VO gaat ook voor PO aan het werk – er is een workshop georganiseerd (m.n. vanuit PO-hoek) voor deelnemers uit zorg en onderwijs aan de hand van een ontwikkelde handreiking thuiszitters. Er is een bestuurlijke evaluatiebijeenkomst georganiseerd na afloop van de workshops en er wordt nu gewerkt aan een soort competentieprofiel van een regisseur/voorzitter van een multi-disciplinair overleg (b.v. thuiszitterstafel)

Wat kunnen anderen daarvan leren?

Vooral veel bij elkaar komen, naar elkaar luisteren, elkaar vinden en gezamenlijk acties ondernemen b.v. workshops, handreiking, bestuurlijke afstemming etc.

Mark Weghorst

Post van lezers

Er zijn nog geen reacties.