Lansbrekers in de regio: Apeldoorn

Waar en wat?

Voor deze regio was dit de 2e regiobijeenkomst, deze keer kwamen wij bijeen in SBO-school De Boemerang in Apeldoorn. Er waren 25 Lansbrekers uit een verscheidenheid van disciplines, zoals Leerplichtambtenaren, Onderwijsconsulenten, CCE-consulenten, ouders, zorgaanbieders e.d. Bedoeling was niet om specifieke casuïstiek te bespreken maar om oplossingsgericht wederzijdse ervaringen en dilemma’s te laten passeren gericht op het realiseren van beweging, oplossingsgericht.

De vragen die hier richting aan konden geven waren:

 • Wat zit er vast?
 • Waarom zit het vast?
 • Waar beweegt de ruimte?
 • Wat is mijn rol en hoe kan ik het laten bewegen?
 • Wat / Wie heb ik daarvoor nodig?
 • Hoe maken wij samen werk van Passend Onderwijs zonder thuiszitters?

Wat hebben we gedaan en wat waren de leerpunten?

Verdeeld over 3 gespreksgroepen, met in iedere groep zoveel mogelijk verschillende disciplines werd de gesprekken gevoerd. Na ongeveer een uur werd er weer plenair bijeengekomen en met elkaar gedeeld wat oplossingen zouden kunnen zijn.

Zaken die helpen zijn:

 • Zorg voor een regisseur, iemand die verantwoordelijk is voor het oplossen;
 • De regisseur is iemand met daadkracht en lef;
 • Zorg ervoor dat je de regisseur hierop kunt aanspreken;
 • Zorg ervoor dat aan de actietafels beslissers zitten;
 • Zorg ervoor dat er goed geluisterd wordt naar de vraag en dat deze serieus wordt genomen;
 • Niet de organisatie is leidend, maar de vraagstelling (vermijd hokjesdenken).

Wat leverde het op?

Rond 16.30 u werd er afgesloten en afgesproken dat over een half jaar de initiatiefnemers weer een bijeenkomst organiseren, dan meer richting De Achterhoek. Er werden mailadressen en telefoonnummers uitgewisseld om, wanneer nodig contact met elkaar op te kunnen nemen. De deelnemers gaven aan dat de bijeenkomst prettig en leerzaam was.

Mark Weghorst

Post van lezers

Er zijn nog geen reacties.