Lansbrekers en thuisschoolmaatjes

Middelbare scholen doen er alles aan om in quarantainetijd alle leerlingen les op afstand te bieden. Niet voor alle jongeren is het volgen van thuisonderwijs even gemakkelijk: hun ouders werken in de zogenaamde ‘vitale’ beroepensector, broertjes en zusjes rennen rond of hun ouders spreken niet zo goed Nederlands. Thuisschoolmaatje - een initiatief van de VO-raad in samenwerking met Academie Tien - wil via een netwerk van vrijwilligers, regio-coördinatoren en mentoren deze leerlingen een extra steuntje in de rug geven. 

De vrijwilligers stromen binnen op Thuisschoolmaatje.nl. Sinds zaterdagochtend 4 april de website gelanceerd is, hebben ruim 2.000 vrijwilligers zich gemeld. Allemaal enthousiaste mensen die drie keer per week contact willen hebben met een leerling die dat juist in deze periode mist. Niet om de taak van leraar of mentor over te nemen, maar om een stukje algemene ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld door even te overhoren, te helpen met een planning of gewoon te luisteren naar wat de leerling die dag bezig houdt. 

Al deze vrijwilligers kunnen na hun online training aan leerlingen gekoppeld worden. Om het proces van het matchen soepel te laten verlopen zoekt Thuischoolmaatje tenminste 75 regio-coördinatoren - de regio’s komen ongeveer overeen met de samenwerkingsverbanden vo. Op www.vo-raad.nl/thuisschoolmaatje laat een landkaartje zien in welke regio’s er nog vacatures open staan. Ook vindt u hier meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Wat doet een regio-coördinator

Als regio-coördinator heeft u contact met Thuisschoolmaatje voor de overdracht van vrijwilligers en contact met de docenten/mentoren op scholen die weten welke leerlingen voor een maatje in aanmerking komen. Als regio-coördinator bent u dus een belangrijke schakel in het geheel. Hoewel het in deze beginfase nog moeilijk in te schatten is, wordt verwacht dat deze rol één tot anderhalve werkdag in beslag neemt. Mocht u de rol van regio-coördinator willen vervullen, stem dan af met uw werkgever in hoeverre dit past binnen uw functie.

Mark Weghorst

Post van lezers

Er zijn nog geen reacties.